3d

  • 100 dolców w 3D

    <p>Kina, telewizory, a teraz banknoty.</p> <p>Na studolarówce pojawił się niebieski trójwymiarowy pasek z "płynącymi" dzwonami. Jeśli spojrzymy na nie pod odpowiednim kątem, zmieniają się w liczbę 100. Obok Franklina widnieje też inny dzwon - w...