Czesław Lang

  • Tour po zdrowie

    Przed ćwierćwieczem za organizację Tour de Pologne zabrał się Czesław Lang. Od tego czasu zmieniły się: Polska, wyścig i nasz medalista olimpijski.