szefów

  • "4 kolory" szefów: jak każdego z nich przekonać do...

    Wszystkich pracowników - w tym szefów - można podzielić na kilka typów. Jak nazywa to część psychologów... kolorów. Każdy kolor myśli inaczej, pracuje inaczej, dla każdego w pracy ważne jest co innego. Sprawdź więc kolor szefa, zanim przyjdziesz do...