Nie daj sobie wcisnąć gwarancji. Rękojmia jest dla klientów korzystniejsza

Prawo konsumenckie nakazuje, że w gwarancji musi być zapis przypominający klientowi, że jeżeli z niej skorzysta, nadal ma też uprawnienia z tytułu rękojmi
Warunki gwarancji ustala ten, kto jej udziela, i może zażądać za nią dodatkowych opłat. Objęte jest nią także to, co zapowiedziano klientom w reklamach.

- Jednak bez przesady. Pewna przesada w reklamach jest dopuszczalna - wyjaśnia Krzysztof Lehmann z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.Reklamacja

- Klient może wybrać, czy woli skorzystać z gwarancji, czy z rękojmi. Specjaliści uważają, że to rękojmia zwykle jest lepsza, bo chroni konsumentów, a sprzedawca nie może tej ochrony w żaden sposób zmniejszyć.

- Skorzystanie z jednego świadczenia nie wyklucza drugiego. Co to oznacza? Jeżeli ktoś złoży reklamację na podstawie gwarancji i nie zostanie ona uznana, może z tą samą wadą zgłosić się do sprzedawcy i skorzystać z rękojmi.

- Czas, jaki bubel spędził w serwisie, przedłuża o te kilkanaście-kilkadziesiąt dni obowiązywanie rękojmi - UWAGA! - pod warunkiem, że oddając rzecz gwarantowi, klient zgłosił wadę i serwisowanie u sprzedawcy.

- Paragon nie jest konieczny (choć najwygodniejszy); wystarczy wydruk z karty płatniczej, mail z potwierdzeniem, a nawet świadek.

- Na rozpatrzenie reklamacji z tytułu rękojmi jest 14 dni, przekroczenie tego czasu oznacza, że sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

- Sklep nie może żądać od klienta, żeby przyszedł odebrać odpowiedź na reklamację. Sam musi mu ją skutecznie dostarczyć przed upływem 14 dni.

Gwarancja

- Jest dobrowolna, a więc może ją mieć pralka (ale wcale nie musi), ale też buty lub plecak. Udziela jej gwarant (koniecznie po polsku), który sam ustala warunki.

- Warunkami gwarancji są też zapewnienia zawarte w reklamach danej rzeczy.

- Klient może zażądać, żeby jej warunki dostarczono mu na papierze lub innym trwałym nośniku, ale nie później niż wtedy, gdy dostaje towar.

- Jeżeli nie podano, jak długo trwa gwarancja, przyjmuje się, że są to dwa lata. A jeżeli nie określono, ile czasu jest na odpowiedź, prawo daje 14 dni.

- Po wymianie rzeczy na nową lub istotnej naprawie czas trwania gwarancji liczy się od nowa. A gdy serwis wymienił tylko jakąś część - na ten właśnie element. Okres gwarancyjny wydłuża się o czas, jaki rzecz spędziła w serwisie.

- Przy takiej reklamacji konsument dostarcza zepsutą rzecz do naprawy na koszt gwaranta. Chyba że to coś bardzo dużego lub zamontowanego w bardziej skomplikowany sposób niż przez włożenie wtyczki do gniazdka - wtedy serwis przyjeżdża do domu.

- UWAGA! Spod nowej ustawy wyłączone są niektóre umowy, np. wizyty u lekarza, przedszkole dla dziecka, wycieczki turystyczne itd.

Więcej o: