Bluzy na jesień: najmodniejsze wzory

Zwy-kle w cie-niu swo-ich sióstr z kap-tu-ra-mi,
pro-ste ba-weł-nia-ne blu-zy w tym se-zo-nie cię zaskoczą. Nie prze-chodź obok nich obo-jęt-nie, tyl-ko przy-jrzyj się - na wię-kszo-ści z nich znaj-dziesz cieka-we prin-ty, kon-tra-sto-we ła-ty, kie-sze-nie, pa-go-ny
Zwykle w cieniu swoich sióstr z kapturami, proste bawełniane bluzy w tym sezonie cię zaskoczą. Nie przechodź obok nich obojętnie, tylko przyjrzyj się - na większości z nich znajdziesz ciekawe printy, kontrastowe łaty, kieszenie, pagony.

Melanż, czyli splot nitek w kilku odcieniach jednego koloru. Szara melanżowa bawełna to najmodniejszy obecnie materiał na bluzę. W tym sezonie tylko minimalizm: na ciekawy nadruk zawsze znajdzie się miejsce.To nieprawda, że szara bluza nadaje się tylko na siłownię. Warto dać jej drugą szansę.

Stylizacja: Basia Mielniczuk

bluza, moda męskaFot. Andrzej Krasowski

Więcej o: