Czy pierwszej żonie zmarłego też składać kondolencje na pogrzebie?

Czy na pogrzebie, na którym jest wdowa z pierwszego małżeństwa nieboszczyka, wypada również jej składać kondolencje?

Odpowiada Adam Jarczyński, dy-rek-tor ge-ne-ral-ny Polskiej Akademii Protokołu i Etykiety:

W przypadku składania kondolencji nie ma jednej sztywnej reguły, która ograniczałaby nas do najbliższych, a więc np. do żony i dzieci – ten krąg osób możemy potraktować jako minimum. Wyobraźmy sobie, że nasz znajomy przeżywa odejście swojego przyjaciela. Wtedy nic nie stoi na przeszkodzie (a co za tym idzie, nie będzie gafą), jeśli, pomimo braku formalnego powiązania pomiędzy nimi, wyrazimy nasze współczucie.
Jeżeli w ceremonii pogrzebowej bierze udział wdowa z pierwszego, drugiego i trzeciego małżeństwa, to sam fakt, że są obecne, jest już sygnałem, że przynajmniej kurtuazyjnie okazują szacunek zmarłemu. Jeśli wiemy, kto jest kim, możemy wziąć pod uwagę złożenie im kondolencji, choć osobiście złożyłbym je tylko wtedy, gdybym wiedział, jak dokładnie wyglądały relacje byłych małżonków. Jeżeli chcemy dopełnić pełnego protokołu, to nie zapominajmy o kolejności składania kondolencji – najpierw zwracamy się do obecnej żony, a w drugiej kolejności do byłej.
 

Więcej o: