Adres redakcji: ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

(tel. 22 555 66 30 - sekretariat, e-mail: logo@agora.pl)

Redaktor naczelny: Marcin Kasprzak, e-mail: marcin.kasprzak@agora.pl

Zastępca redaktora naczelnego: Marek Krześniak, e-mail: marek.krzesniak@agora.pl

Zespół: Łukasz Figielski: techno, Magda Murawska: styl, pielęgnacja, Krzysztof Grabek: moto

Kierownik artystyczny: Bartosz Gałkowski

Grafik: Piotr Zalewski

Fotoedytor: Sylwia Tukendorf

Stale współpracują: Alek Hudzik, Maciej Sikorski, Michał Karpa, Tomasz Kostrzewa, Jarosław Matuszewski, Wojciech Brzeziński, Adam Jarczyński

Serwis logo24.pl - redaktor: Michał Miernik, e-mail: michal.miernik@agora.pl

Wydawnictwo: AGORA SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, tel. 22 555 40 00, 22 555 40 01

Dyrektor wydawniczy: Katarzyna Kolanowska

Wydawca: Piotr Hendel

Dyrektor sprzedaży: Joanna Garbaczewska

Dyrektor działu produkcji: Monika Makowska

Dział marketingu: marketingczasopisma@agora.pl

Dział sprzedaży: reklamaczasopisma@agora.pl

Kierownik działu marketingu: Aleksandra Latoszek

Dział kolportażu: tel. 22 555 53 33

Dyrektor działu kolportażu: Robert Małaszek