Oto bardzo pojemny namiot (może tu spać 16 osób, a stać - 72) w kształcie wagonu londyńskiej The Tube. Logiczne połączenie - kimanie w środkach komunikacji miejskiej nikomu nie jest obce.

London Underground Tube Tent. Cena: 2000 funtów