Sensory sprawdzą też, czy się pocisz czy nie i czy poruszyłeś się od ostatniego pomiaru. Dzięki technologii Bluetooth te wszystkie informacje mogą być przekazywane do telefonów komórkowych i internetu. Nawet tylko myśląc, jak rządy czy pracodawcy mogą wykorzystać te informacje, można dostać ataku serca.

 

exmocare.com