Kieszonkowe rozmiary plus prostota obsługi. Przyłożony do ciała, po 30 sek. wyświetla aktualny elektrokardiogram i podaje wstępną diagnozę. Wyniki są zapisywane, mogą być archiwizowane (pamięć 28 badań), przenoszone do komputera, przesyłane dalej (np. do lekarza) oraz drukowane. Prektyczne urządzenie dostępne jest w sklepach medycznych i wybranych aptekach w cenie 1300 zł .

(fig)

Zobacz też na Logo24 :