Adres redakcji : ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

(tel. 22 555 66 30 - sekretariat, e-mail: logo@agora.pl)

Redaktor naczelny : Marcin Kasprzak, e-mail: marcin.kasprzak@agora.pl

Zastępca redaktora naczelnego : Marek Krześniak, e-mail: marek.krzesniak@agora.pl

Zespół : Łukasz Figielski: techno, Magda Murawska: styl, pielęgnacja, Krzysztof Grabek: moto

Kierownik artystyczny : Bartosz Gałkowski

Grafik : Piotr Zalewski

Fotoedytor : Sylwia Tukendorf

Stale współpracują : Alek Hudzik, Maciej Sikorski, Michał Karpa, Tomasz Kostrzewa, Jarosław Matuszewski, Wojciech Brzeziński, Adam Jarczyński

Serwis logo24.pl - redaktor : Michał Miernik, e-mail: michal.miernik@agora.pl

Wydawnictwo : AGORA SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, tel. 22 555 40 00, 22 555 40 01

Dyrektor wydawniczy : Katarzyna Kolanowska

Wydawca : Piotr Hendel

Dyrektor sprzedaży : Joanna Garbaczewska

Dyrektor działu produkcji : Monika Makowska

Dział marketingu : marketingczasopisma@agora.pl

Dział sprzedaży : reklamaczasopisma@agora.pl

Kierownik działu marketingu : Aleksandra Latoszek

Dział kolportażu : tel. 22 555 53 33

Dyrektor działu kolportażu: Robert Małaszek