Karta pływacka

By wyrobić kartę, należy iść do najbliższej jednostki Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. To jedyna instytucja, która ma prawo do ich wydawania. Do egzaminu można przystąpić po okazaniu dowodu tożsamości oraz zapłaceniu 25 zł.

Osoby niepełnoletnie muszą mieć pisemną zgodę rodziców bądź prawnych opiekunów.

Egzamin musi zostać przeprowadzony przez uprawnionego ratownika WOPR. Wynik pozytywny osiągamy, jeśli dowolnym sposobem i w dowolnym czasie przepłyniemy w stojącej wodzie 200 m (w tym 50 m stylem grzbietowym) lub 400 m z prądem wody (w tym 100 m na plecach), wykonamy skok do wody z wysokości nie mniejszej niż 0,7 m oraz przepłyniemy pod powierzchnią wody stojącej co najmniej 5 m, lub 15 m z prądem wody. Egzaminy odbywają się w basenie lub w akwenie naturalnym.

Patent żeglarski

Patent żeglarski to dokument uprawniający do kierowania jachtem określonej wielkości i rodzaju po określonych wodach. Od 1 maja 2013 r. obowiązuje nowy system patentów: żeglarza jachtowego, jachtowego sternika morskiego oraz kapitana jachtowego.

Aby uzyskać patent żeglarza, należy ukończyć 14 lat (do 18. roku życia wymagana jest zgoda rodziców) i zdać egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.

Te można nabyć na kursie. Kandydaci oprócz wiadomości teoretycznych nabywają umiejętności niezbędne do bezpiecznego żeglowania, w tym dojście do boi i nabrzeża (oraz odejście), zwrot przez rufę i sztag, prawidłowe postępowanie w przypadku alarmu „człowiek za burtą”, stawanie w dryf i na kotwicy. Uczą się też prac bosmańskich i manewrowania jachtem na silniku.

 • Patent żeglarza jachtowego pozwala na prowadzenie jachtów żaglowych (które mogą być wyposażone w pomocniczy napęd mechaniczny) po wodach śródlądowych, prowadzenie jachtów o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.

Aby dostać patent jachtowego sternika morskiego, trzeba skończyć 18 lat, odbyć co najmniej dwa rejsy po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi i zdać egzamin. Patent ten pozwala na prowadzenie jachtów o długości kadłuba do 18 m po wodach morskich.

Aby zostać kapitanem jachtowym, trzeba mieć patent jachtowego sternika morskiego, odbyć odpowiednią ilość rejsów na odpowiednich jednostkach. Patent uprawnia do prowadzenia jachtów po wodach śródlądowych i morskich bez ograniczeń.

Egzaminy zdaje się przed komisją Polskiego Związku Żeglarskiego. Egzamin państwowy oraz wydanie patentu kosztuje 300 zł (dla uczniów i studentów do 26 lat – 150 zł).

Patent motorowodny

Aby pływać łodzią motorową lub skuterem wodnym po jeziorach i morzach bez ograniczeń mocy silnika, trzeba posiadać patent co najmniej sternika motorowodnego.

Aby go zdobyć, wystarczy mieć skończone 14 lat, przejść kurs i zdać egzamin. Patent uprawnia do prowadzenia jachtów motorowych po wodach śródlądowych oraz prowadzenia jachtów motorowych o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.

Patent motorowodnego sternika morskiego może uzyskać osoba pełnoletnia, która odbyła co najmniej dwa rejsy po wodach morskich oraz zdała odpowiedni egzamin. Uprawnia to do prowadzenia jachtów motorowych po wodach śródlądowych i jachtów motorowych o długości kadłuba do 18 m po wodach morskich.

O patent kapitana motorowodnego można się ubiegać posiadając patent motorowodnego sternika morskiego. Trzeba odbyć odpowiednią ilość rejsów na odpowiednich jednostkach.

Patenty otrzymuje się po zdaniu egzaminu przed instruktorami Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego.

Gdzie można zdobyć patent żeglarski i kartą pływacką?

Warszawa


 • >> WOPR w Warszawie, AWF, budynek nr 21, ul. Marymoncka 34, tel. 22 629-88-11; >> Stołeczne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, ul. Pytlasińskiego 17, tel. 22 619 82 31; >> Warszawsko-Mazowiecki Okręgowy Związek Żeglarski, Warszawa, ul. Wał Miedzeszyński 397; >> Warszawski Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego, ul. Korotyńskiego 23 lok. 9, tel. 224 65 22 27

 • >> WOPR w Warszawie, AWF, budynek nr 21, ul. Marymoncka 34, tel. 22 629-88-11; >> Stołeczne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, ul. Pytlasińskiego 17, tel. 22 619 82 31; >> Warszawsko-Mazowiecki Okręgowy Związek Żeglarski, Warszawa, ul. Wał Miedzeszyński 397; >> Warszawski Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego, ul. Korotyńskiego 23 lok. 9, tel. 224 65 22 27
 • >> WOPR w Warszawie, AWF, budynek nr 21, ul. Marymoncka 34, tel. 22 629-88-11; >> Stołeczne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, ul. Pytlasińskiego 17, tel. 22 619 82 31; >> Warszawsko-Mazowiecki Okręgowy Związek Żeglarski, Warszawa, ul. Wał Miedzeszyński 397; >> Warszawski Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego, ul. Korotyńskiego 23 lok. 9, tel. 224 65 22 27
 • >> WOPR w Warszawie, AWF, budynek nr 21, ul. Marymoncka 34, tel. 22 629-88-11; >> Stołeczne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, ul. Pytlasińskiego 17, tel. 22 619 82 31; >> Warszawsko-Mazowiecki Okręgowy Związek Żeglarski, Warszawa, ul. Wał Miedzeszyński 397; >> Warszawski Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego, ul. Korotyńskiego 23 lok. 9, tel. 224 65 22 27
 • >> WOPR w Warszawie, AWF, budynek nr 21, ul. Marymoncka 34, tel. 22 629-88-11; >> Stołeczne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, ul. Pytlasińskiego 17, tel. 22 619 82 31; >> Warszawsko-Mazowiecki Okręgowy Związek Żeglarski, Warszawa, ul. Wał Miedzeszyński 397; >> Warszawski Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego, ul. Korotyńskiego 23 lok. 9, tel. 224 65 22 27

Wrocław


 • >> Dolnośląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Na Grobli 40, tel. 71 344 47 45, >> Wrocławski Okręgowy Związek Żeglarski, ul. Borowska 1-3, tel. 71 343 56 65, >> Dolnośląski Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego, Wrocław, ul. Świdnicka 28, tel. 691 65 90 86.

 • >> Dolnośląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Na Grobli 40, tel. 71 344 47 45, >> Wrocławski Okręgowy Związek Żeglarski, ul. Borowska 1-3, tel. 71 343 56 65, >> Dolnośląski Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego, Wrocław, ul. Świdnicka 28, tel. 691 65 90 86.
 • >> Dolnośląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Na Grobli 40, tel. 71 344 47 45, >> Wrocławski Okręgowy Związek Żeglarski, ul. Borowska 1-3, tel. 71 343 56 65, >> Dolnośląski Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego, Wrocław, ul. Świdnicka 28, tel. 691 65 90 86.
 • >> Dolnośląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Na Grobli 40, tel. 71 344 47 45, >> Wrocławski Okręgowy Związek Żeglarski, ul. Borowska 1-3, tel. 71 343 56 65, >> Dolnośląski Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego, Wrocław, ul. Świdnicka 28, tel. 691 65 90 86.
 • >> Dolnośląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Na Grobli 40, tel. 71 344 47 45, >> Wrocławski Okręgowy Związek Żeglarski, ul. Borowska 1-3, tel. 71 343 56 65, >> Dolnośląski Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego, Wrocław, ul. Świdnicka 28, tel. 691 65 90 86.

Szczecin


 • >> Szczecińskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, ul. Heyki, tel. 91 462 48 77, >> Zachodniopomorski Okręgowy Związek Żeglarski, Szczecin, ul. Dworcowa 19/102, tel. 91 434 76 48, >> Zachodniopomorski Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego, Szczecin, ul. Heyki n. Kanałem Zielonym, tel. 914 62 36 24

 • >> Szczecińskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, ul. Heyki, tel. 91 462 48 77, >> Zachodniopomorski Okręgowy Związek Żeglarski, Szczecin, ul. Dworcowa 19/102, tel. 91 434 76 48, >> Zachodniopomorski Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego, Szczecin, ul. Heyki n. Kanałem Zielonym, tel. 914 62 36 24
 • >> Szczecińskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, ul. Heyki, tel. 91 462 48 77, >> Zachodniopomorski Okręgowy Związek Żeglarski, Szczecin, ul. Dworcowa 19/102, tel. 91 434 76 48, >> Zachodniopomorski Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego, Szczecin, ul. Heyki n. Kanałem Zielonym, tel. 914 62 36 24
 • >> Szczecińskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, ul. Heyki, tel. 91 462 48 77, >> Zachodniopomorski Okręgowy Związek Żeglarski, Szczecin, ul. Dworcowa 19/102, tel. 91 434 76 48, >> Zachodniopomorski Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego, Szczecin, ul. Heyki n. Kanałem Zielonym, tel. 914 62 36 24
 • >> Szczecińskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, ul. Heyki, tel. 91 462 48 77, >> Zachodniopomorski Okręgowy Związek Żeglarski, Szczecin, ul. Dworcowa 19/102, tel. 91 434 76 48, >> Zachodniopomorski Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego, Szczecin, ul. Heyki n. Kanałem Zielonym, tel. 914 62 36 24

Poznań


 • Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego, osiedle Wichrowe Wzgórze 34c, tel. 61 820 67 01, >> Wielkopolski Okręgowy Związek Żeglarski, Poznań, ul. Wodna 8/9, tel. 61 835 49 35, >> Wielkopolski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego, Poznań, ul. Piastowska 38, tel. 601 421 992

 • Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego, osiedle Wichrowe Wzgórze 34c, tel. 61 820 67 01, >> Wielkopolski Okręgowy Związek Żeglarski, Poznań, ul. Wodna 8/9, tel. 61 835 49 35, >> Wielkopolski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego, Poznań, ul. Piastowska 38, tel. 601 421 992
 • Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego, osiedle Wichrowe Wzgórze 34c, tel. 61 820 67 01, >> Wielkopolski Okręgowy Związek Żeglarski, Poznań, ul. Wodna 8/9, tel. 61 835 49 35, >> Wielkopolski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego, Poznań, ul. Piastowska 38, tel. 601 421 992
 • Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego, osiedle Wichrowe Wzgórze 34c, tel. 61 820 67 01, >> Wielkopolski Okręgowy Związek Żeglarski, Poznań, ul. Wodna 8/9, tel. 61 835 49 35, >> Wielkopolski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego, Poznań, ul. Piastowska 38, tel. 601 421 992
 • Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego, osiedle Wichrowe Wzgórze 34c, tel. 61 820 67 01, >> Wielkopolski Okręgowy Związek Żeglarski, Poznań, ul. Wodna 8/9, tel. 61 835 49 35, >> Wielkopolski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego, Poznań, ul. Piastowska 38, tel. 601 421 992

Łódź


 • >> Łódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, ul. Roosevelta 17, tel. 42 631 92 01, >> Łódzki Okręgowy Związek Żeglarski, ul. Wschodnia 62, tel. 503 044 542, >> Warszawski Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego, ul. Korotyńskiego 23 lok. 9, tel. 224 65 22 27

 • >> Łódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, ul. Roosevelta 17, tel. 42 631 92 01, >> Łódzki Okręgowy Związek Żeglarski, ul. Wschodnia 62, tel. 503 044 542, >> Warszawski Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego, ul. Korotyńskiego 23 lok. 9, tel. 224 65 22 27
 • >> Łódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, ul. Roosevelta 17, tel. 42 631 92 01, >> Łódzki Okręgowy Związek Żeglarski, ul. Wschodnia 62, tel. 503 044 542, >> Warszawski Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego, ul. Korotyńskiego 23 lok. 9, tel. 224 65 22 27
 • >> Łódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, ul. Roosevelta 17, tel. 42 631 92 01, >> Łódzki Okręgowy Związek Żeglarski, ul. Wschodnia 62, tel. 503 044 542, >> Warszawski Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego, ul. Korotyńskiego 23 lok. 9, tel. 224 65 22 27
 • >> Łódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, ul. Roosevelta 17, tel. 42 631 92 01, >> Łódzki Okręgowy Związek Żeglarski, ul. Wschodnia 62, tel. 503 044 542, >> Warszawski Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego, ul. Korotyńskiego 23 lok. 9, tel. 224 65 22 27

Kraków


 • >> Krakowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Kraków, ul. Dojazdowa 4, tel. 12 421 24 64. >> Krakowski Okręgowy Związek Żeglarski, Kraków, ul. Stoczniowców 1, tel. 792 172 965. >> Małopolski Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego, Tarnów, ul. Sanguszków 32, tel. 146 28 69 10

 • >> Krakowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Kraków, ul. Dojazdowa 4, tel. 12 421 24 64. >> Krakowski Okręgowy Związek Żeglarski, Kraków, ul. Stoczniowców 1, tel. 792 172 965. >> Małopolski Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego, Tarnów, ul. Sanguszków 32, tel. 146 28 69 10
 • >> Krakowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Kraków, ul. Dojazdowa 4, tel. 12 421 24 64. >> Krakowski Okręgowy Związek Żeglarski, Kraków, ul. Stoczniowców 1, tel. 792 172 965. >> Małopolski Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego, Tarnów, ul. Sanguszków 32, tel. 146 28 69 10
 • >> Krakowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Kraków, ul. Dojazdowa 4, tel. 12 421 24 64. >> Krakowski Okręgowy Związek Żeglarski, Kraków, ul. Stoczniowców 1, tel. 792 172 965. >> Małopolski Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego, Tarnów, ul. Sanguszków 32, tel. 146 28 69 10
 • >> Krakowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Kraków, ul. Dojazdowa 4, tel. 12 421 24 64. >> Krakowski Okręgowy Związek Żeglarski, Kraków, ul. Stoczniowców 1, tel. 792 172 965. >> Małopolski Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego, Tarnów, ul. Sanguszków 32, tel. 146 28 69 10

Katowice


 • Śląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Katowice, ul. Cicha 10, tel. 500 543 210. >> Oddziały lokalne WOPR – adresy na stronie slaskiewopr.pl. >> Śląski Okręgowy Związek Żeglarski, Katowice, ul. Wojewódzka 16, tel. 32 251 41 49. >> Śląski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego, Katowice, ul. Podgórna 4, tel. 691 021 921

 • Śląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Katowice, ul. Cicha 10, tel. 500 543 210. >> Oddziały lokalne WOPR – adresy na stronie slaskiewopr.pl. >> Śląski Okręgowy Związek Żeglarski, Katowice, ul. Wojewódzka 16, tel. 32 251 41 49. >> Śląski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego, Katowice, ul. Podgórna 4, tel. 691 021 921
 • Śląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Katowice, ul. Cicha 10, tel. 500 543 210. >> Oddziały lokalne WOPR – adresy na stronie slaskiewopr.pl. >> Śląski Okręgowy Związek Żeglarski, Katowice, ul. Wojewódzka 16, tel. 32 251 41 49. >> Śląski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego, Katowice, ul. Podgórna 4, tel. 691 021 921
 • Śląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Katowice, ul. Cicha 10, tel. 500 543 210. >> Oddziały lokalne WOPR – adresy na stronie slaskiewopr.pl. >> Śląski Okręgowy Związek Żeglarski, Katowice, ul. Wojewódzka 16, tel. 32 251 41 49. >> Śląski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego, Katowice, ul. Podgórna 4, tel. 691 021 921
 • Śląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Katowice, ul. Cicha 10, tel. 500 543 210. >> Oddziały lokalne WOPR – adresy na stronie slaskiewopr.pl. >> Śląski Okręgowy Związek Żeglarski, Katowice, ul. Wojewódzka 16, tel. 32 251 41 49. >> Śląski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego, Katowice, ul. Podgórna 4, tel. 691 021 921

Trójmiasto


 • Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Pomorskiego, Gdańsk, ul. Litewska 2, tel. 58 301 25 36. >> Gdańskie WOPR, ul. Litewska 2, tel. 58 305 61 40. >> Gdyńskie WOPR, al. Jana Pawła II 9, Gdynia, tel. 58 669 80 07. >> Sopockie WOPR, ul. Bitwy pod Płowcami 67c, Sopot, tel. 58 744 02 32. >> Pomorski Okręgowy Związek Żeglarski, Gdynia, al. Jana Pawła II 11, tel. 58 621 09 12. >> Pomorski Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego, Gdańsk, al. Zwycięstwa 51, tel. 58 344 03 92.

 • Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Pomorskiego, Gdańsk, ul. Litewska 2, tel. 58 301 25 36. >> Gdańskie WOPR, ul. Litewska 2, tel. 58 305 61 40. >> Gdyńskie WOPR, al. Jana Pawła II 9, Gdynia, tel. 58 669 80 07. >> Sopockie WOPR, ul. Bitwy pod Płowcami 67c, Sopot, tel. 58 744 02 32. >> Pomorski Okręgowy Związek Żeglarski, Gdynia, al. Jana Pawła II 11, tel. 58 621 09 12. >> Pomorski Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego, Gdańsk, al. Zwycięstwa 51, tel. 58 344 03 92.
 • Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Pomorskiego, Gdańsk, ul. Litewska 2, tel. 58 301 25 36. >> Gdańskie WOPR, ul. Litewska 2, tel. 58 305 61 40. >> Gdyńskie WOPR, al. Jana Pawła II 9, Gdynia, tel. 58 669 80 07. >> Sopockie WOPR, ul. Bitwy pod Płowcami 67c, Sopot, tel. 58 744 02 32. >> Pomorski Okręgowy Związek Żeglarski, Gdynia, al. Jana Pawła II 11, tel. 58 621 09 12. >> Pomorski Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego, Gdańsk, al. Zwycięstwa 51, tel. 58 344 03 92.
 • Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Pomorskiego, Gdańsk, ul. Litewska 2, tel. 58 301 25 36. >> Gdańskie WOPR, ul. Litewska 2, tel. 58 305 61 40. >> Gdyńskie WOPR, al. Jana Pawła II 9, Gdynia, tel. 58 669 80 07. >> Sopockie WOPR, ul. Bitwy pod Płowcami 67c, Sopot, tel. 58 744 02 32. >> Pomorski Okręgowy Związek Żeglarski, Gdynia, al. Jana Pawła II 11, tel. 58 621 09 12. >> Pomorski Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego, Gdańsk, al. Zwycięstwa 51, tel. 58 344 03 92.
 • Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Pomorskiego, Gdańsk, ul. Litewska 2, tel. 58 301 25 36. >> Gdańskie WOPR, ul. Litewska 2, tel. 58 305 61 40. >> Gdyńskie WOPR, al. Jana Pawła II 9, Gdynia, tel. 58 669 80 07. >> Sopockie WOPR, ul. Bitwy pod Płowcami 67c, Sopot, tel. 58 744 02 32. >> Pomorski Okręgowy Związek Żeglarski, Gdynia, al. Jana Pawła II 11, tel. 58 621 09 12. >> Pomorski Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego, Gdańsk, al. Zwycięstwa 51, tel. 58 344 03 92.

Gdzie można zdobyć patent żeglarski i kartą pływacką?

Warszawa

 • >> WOPR w Warszawie, AWF, budynek nr 21, ul. Marymoncka 34, tel. 22 629-88-11; >> Stołeczne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, ul. Pytlasińskiego 17, tel. 22 619 82 31; >> Warszawsko-Mazowiecki Okręgowy Związek Żeglarski, Warszawa, ul. Wał Miedzeszyński 397; >> Warszawski Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego, ul. Korotyńskiego 23 lok. 9, tel. 224 65 22 27

Wrocław

 • >> Dolnośląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Na Grobli 40, tel. 71 344 47 45, >> Wrocławski Okręgowy Związek Żeglarski, ul. Borowska 1-3, tel. 71 343 56 65, >> Dolnośląski Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego, Wrocław, ul. Świdnicka 28, tel. 691 65 90 86.

Szczecin

 • >> Szczecińskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, ul. Heyki, tel. 91 462 48 77, >> Zachodniopomorski Okręgowy Związek Żeglarski, Szczecin, ul. Dworcowa 19/102, tel. 91 434 76 48, >> Zachodniopomorski Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego, Szczecin, ul. Heyki n. Kanałem Zielonym, tel. 914 62 36 24

Poznań

 • Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego, osiedle Wichrowe Wzgórze 34c, tel. 61 820 67 01, >> Wielkopolski Okręgowy Związek Żeglarski, Poznań, ul. Wodna 8/9, tel. 61 835 49 35, >> Wielkopolski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego, Poznań, ul. Piastowska 38, tel. 601 421 992

Łódź

 • >> Łódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, ul. Roosevelta 17, tel. 42 631 92 01, >> Łódzki Okręgowy Związek Żeglarski, ul. Wschodnia 62, tel. 503 044 542, >> Warszawski Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego, ul. Korotyńskiego 23 lok. 9, tel. 224 65 22 27

Kraków

 • >> Krakowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Kraków, ul. Dojazdowa 4, tel. 12 421 24 64. >> Krakowski Okręgowy Związek Żeglarski, Kraków, ul. Stoczniowców 1, tel. 792 172 965. >> Małopolski Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego, Tarnów, ul. Sanguszków 32, tel. 146 28 69 10

Katowice

 • Śląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Katowice, ul. Cicha 10, tel. 500 543 210. >> Oddziały lokalne WOPR – adresy na stronie slaskiewopr.pl. >> Śląski Okręgowy Związek Żeglarski, Katowice, ul. Wojewódzka 16, tel. 32 251 41 49. >> Śląski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego, Katowice, ul. Podgórna 4, tel. 691 021 921

Trójmiasto

 • Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Pomorskiego, Gdańsk, ul. Litewska 2, tel. 58 301 25 36. >> Gdańskie WOPR, ul. Litewska 2, tel. 58 305 61 40. >> Gdyńskie WOPR, al. Jana Pawła II 9, Gdynia, tel. 58 669 80 07. >> Sopockie WOPR, ul. Bitwy pod Płowcami 67c, Sopot, tel. 58 744 02 32. >> Pomorski Okręgowy Związek Żeglarski, Gdynia, al. Jana Pawła II 11, tel. 58 621 09 12. >> Pomorski Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego, Gdańsk, al. Zwycięstwa 51, tel. 58 344 03 92.