Profesor Mark Snyder, psycholog społeczny z University of Minnesota, zażartował kiedyś, że nie chciałby mieć szefa, który soli potrawy przed spróbowaniem. Dlaczego i jaki to ma związek? Wyjaśnia prof. Dariusz Doliński, psycholog społeczny z Uniwersytetu SWPS Wrocław.

Szef, który soli potrawę przed spróbowaniem:

- najważniejsze są dla niego własne potrzeby,

- jest skupiony na sobie, patrzy przede wszystkim na siebie,

- nie zwraca uwagi na otoczenie,

- ani na pracowników, ich potrzeby i kompetencje,

- stawia podwładnych przed faktem dokonanym, rozdziela zadania i oczekuje ich wykonania,

- nie komunikuje się z pracownikami, a to może wróżyć porażkę.

Szef, który soli potrawę po spróbowaniu:

- zwraca uwagę na zewnętrzne okoliczności, bierze je pod uwagę,

- zastanawia się, w czym najlepiej sprawdza się pracownik i w zależności od tego przydziela mu zadania,

- kontroluje sytuację w zależności od okoliczności, a nie własnych potrzeb,

- jego działania mają większe szanse powodzenia, bo uwzględniają czynniki zewnętrzne i zebrane informacje, a nie tylko swoje pomysły i oczekiwania.