Najkrócej urzędujący prezydent

William Henry Harrison (4 marca 1841 - 4 kwietnia 1841) był prezydentem zaledwie przez miesiąc (zmarł na zapalenie płuc). Niewiele dłużej, siedem miesięcy, zajmował najwyższe stanowisko James A. Garfield (4 marca 1881 - 19 września 1881), który zginął postrzelony przez adwokata. Absolutny rekord należy jednak do Davida Rice Atchisona, przewodniczącego senatu, który na jeden dzień

(4 marca 1849) został tymczasowym prezydentem. Stało się tak dlatego, że James Polk i wiceprezydent George Dallas zakończyli swoją kadencję 4 marca 1849 w sobotę, a nowo wybrany Zachary Taylor odmówił złożenia przysięgi w niedzielę. W tej sytuacji obowiązki prezydenta powierzono Atchisonowi. Pytany później, co robił jako prezydent, odpowiedział: "Poszedłem do łóżka. Dwie czy trzy poprzednie noce zajęła mi praca w senacie, więc większość niedzieli przespałem".

Najdłużej urzędujący prezydent

Franklin Delano Roosvelt, który został wybrany na cztery kadencje i pełnił urząd prezydenta przez 12 lat (4 marca 1933 - 12 kwietnia 1945). Było to możliwe, ponieważ poprawkę ograniczającą liczbę możliwych kadencji do dwóch uchwalono dopiero w 1951 r., już po jego śmierci.

Najmłodszy i najstarszy

Najmłodszym prezydentem w historii Stanów Zjednoczonych był Theodore Roosvelt, który objął urząd mając niecałe 43 lata. Najstarszym w momencie wyboru prezydentem był Ronald Reagan. Pierwszą kadencję objął mając 70 lat, drugi raz został wybrany będąc 74-latkiem.

Tylko jeden kawaler

James Buchanan, prezydent w latach 1857-1861, nigdy się nie ożenił. Obowiązki pierwszej damy powierzył swojej siostrzenicy, Harriet Lane.

Najpopularniejszy okres na odwiedzanie Polski

Prezydenci USA dziesięciokrotnie odwiedzali nasz kraj. Najbardziej popularnym miesiącem wybieranym przez amerykańskich prezydentów na odwiedziny Polski jest lipiec. Na dziesięć wizyt, aż połowa miałą miejsce w lipcu (1975 - Gerald Ford; 1989 i 1992 - George H. W. Bush, 1994 i 1997 - Bill Clinton). Tylko jeden raz amerykański prezydent odwiedził Polskę w innym okresie i to w środku zimy. Zrobił to Jimmy Carter (29-31 grudnia 1977 r.). Najczęściej Polskę odwiedzał George W. Bush - zrobił to trzykrotnie: w czerwcu 2001 r., w maju 2003 r. i czerwcu 2007 r..

Najniższym prezydentem XX wieku w USA był William McKinley (170 cm).

Najwyżsi prezydenci

Prawie wszyscy prezydenci USA urzędujący w XX w. byli wysocy. Oprócz William McKinley, jeszcze tylko trzech prezydentów USA miało poniżej 180 cm. wzrostu: Harry Truman (173 cm.), Jimmy Carter (175 cm) oraz John Calvin Coolidge, Jr. (178 cm).