Uruchomienie trzeciego (po rzeszowskim i lubelskim) inkubatora jest częścią  ogólnoświatowego programu wsparcia startup-ów realizowanego przez Koreańczyków. Młode firmy uzyskają pomoc merytoryczną i technologiczną od partnerów inicjatywy, a miejsce będzie otwarte dla lokalnej społeczności i ma się przyczynić do aktywizacji mieszkańców Podlasia. Inkubator wesprze również promocję idei Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, edukując w tym zakresie młodzież szkolną oraz instytucje z regionu.Partnerami podlaskiego projektu są Centrum UNEP GRID Warszawa (organizacja pozarządowa realizująca misję ONZ w Polsce), Białostocki Park Naukowo-Technologicznego (zrzeszający lokalną społeczność start-upową) oraz organizacja HugeTech.

– Mamy nadzieję, że Polska stanie się liderem rynku przetwarzania danych, a Polska Wschodnia, szczególnie Podlasie, odegra tutaj szczególną rolę. Nie mam wątpliwości, że Białystok jest dobrym miejscem na inwestycje – powiedział obecny na kwietniowym otwarciu inkubatora minister cyfryzacji Marek Zagórski. – Nowe technologie poprawiają jakość życia i są odpowiedzią na problemy współczesnego świata. Dzięki ich odpowiedniemu wykorzystaniu możemy mieć realny wpływ na przyszłość naszej planety. Start-upy rozwijające kompetencje w zakresie zarządzania odpadami, kontroli czystości powietrza czy gospodarki wodnej mają szansę zaistnieć na szybko rozwijającym się rynku nowych technologii. Sami zobowiązaliśmy się do wycofania plastikowych opakowań oraz korzystania z energii odnawialnej do 2020 r. – pochwalił się prezes Samsung Electronics Polska Joseph Kim. – Innowacja jest kluczem do rozwoju gospodarczego kraju, tym bardziej w erze technologii rozwijającej się z prędkością światła – dodała Ambasador Republiki Korei Mira Sun. 

– Badania i raporty naukowe wskazują, że stan naszej planety pogarsza się w sposób drastyczny, liczba wyzwań środowiskowych rośnie i są one coraz bardziej złożone. Kierunek działań na rzecz rozwiązywania problemów świata wyznaczają Cele Zrównoważonego Rozwoju zawarte w Agendzie 2030, przyjętej Rezolucją Zgromadzenia Ogólnego przez wszystkie 193 państwa członkowskie ONZ w 2015 r. Zmiana poprzez innowacje technologiczne czy też społeczne to domena start-upów, których siła płynąca z kreatywności musi również wesprzeć działania na rzecz ocalenia planety – podkreśliła Maria Andrzejewska, Dyrektor UNEP GRID Warszawa.

W białostockim inkubatorze swoją działalność będzie prowadziła m.in. firma Planet Heroes, której misją jest posprzątanie naszej planety. W tym celu tworzy aplikację oraz platformę internetową, dzięki której każdy może stać się superbohaterem i zaangażować w sprzątanie śmieci poprzez bezpośrednie wsparcie dla osoby, która przeprowadza akcję sprzątania lub poprzez wolontariat. Start-up zdobył niedawno prestiżową nagrodę podczas Forum Narodów Zjednoczonych ds. Nauki i Polityki w sprawie Środowiska w Nairobi.