Zespół psychologów z Uniwersytetu SWPS i Polskiej Akademii Nauk zbadał psychologiczne konsekwencje epidemii w Polsce.  Przebadano 1098 osób i okazało się, że co czwarty z nas (26%) czasami czuje, że stan jego zdenerwowania jest bliski paniki.

Najbardziej boimy się:

 • że inni nie będą stosować się do kwarantanny i wirus będzie rozprzestrzeniał się zbyt szybko (75%), 
 • przepełnionych szpitali i niewydolnej służby zdrowia (73%),
 • że zachoruje ktoś im bliski (72%)
 • kryzysu finansowego i załamania rynku (71%) 
 • własnej choroby (59%)
 • pustych półek sklepowych (37%).

W jakim stopniu stosujemy się do zaleceń w związku z koronawirusem?

Badanie przeprowadzono 23 i 24 marca, a więc po 10 dniach od wprowadzenia ograniczeń, i nasza gotowość przestregania zakazów i nakazów związanych z epidemią była była bardzo wysoka (80-87%). 

Co robimy?

 • unikamy zgromadzeń publicznych (87%); 
 • ograniczamy przebywanie poza domem (85%); 
 • na zewnątrz utrzymujemy dystans ponad 1 m od innych (85%); 
 • zasłaniamy usta podczas kichania i kasłania (85%); 
 • witamy się bez podawania dłoni (81%); 
 • dbamy o mycie i/lub odkażanie rąk (80%). 

 Jak łatwo się domyślić, im większe mamy obawy związane z koronawirusem, tym silniej stosujemy się do zaleceń związanych z epidemią.

Ale na powyższe dane można spojrzeć inaczej: 

 • 13% nie unika zgromadzeń
 • 15% nie ogranicza wychodzenia z domu
 • 15% nie zachowuje odległości 1 m od innych
 • 15% nie zasłanie ust podczas kichania i kasłania
 • 19% wita się podając dłoń
 • 20% nie dba bardziej o odkażanie rąk.

Jest to mocno niepokojące! Co więcej, panowie, do wszystkich zaleceń w większym stopniu stosują się kobiety. Mężczyźni rzadziej rezygnują z witania się przez podanie dłoni (tego zalecenia przestrzega 71% mężczyzn i 87% kobiet), a tylko 75% panów myje lub odkaża ręce poza domem (87% kobiet).

Młodsi częściej lekceważą zalecenia niż starsi, poza jednym – to starsi częściej chodzą do sklepów. Zdziwieni? Zaledwie 38% badanych Polaków robi zapasy żywieniowe, żeby niepotrzebnie często nie wychodzić do sklepu.

Informacje o badaniu

Badanie „Wpływ pandemii COVID-19 na emocje, przekonania i zachowania Polaków” zostało zrealizowane w dniach 23-24 marca 2020 roku (planowane są kolejne pomiary) na próbie ogólnopolskiej obejmującej 1098 osób. Dobór próby był losowo-kwotowy, a badanie zrealizowano metodą CAWI (wspomaganego komputerowo wywiadu online) na Ogólnopolskim Panelu Badawczym Ariadna.

Projekty „Czego boją się Polacy w związku z koronawirusem?” oraz „Jak Polacy stosują się do zaleceń w związku z koronawirusem?” zrealizowały: dr Maria Baran, psycholog, Uniwersytet SWPS, dr Katarzyna Hamer, psycholog, IP PAN oraz dr Marta Marchlewska, psycholog, IP PAN.