Każdy film znajdujący się na liście pozwalającej na wznowienie oglądania ma indywidualne, rozwijane menu. Jest ono dostępne po kliknięciu na ikonkę trzech kropek. Pojawiła się tam nowa opcja – „Usuń z rzędu” (Delete from a row). Jej wybranie, usunie materiał filmowy z listy.

Opisywane zmiany są obecnie dostępne w aplikacji mobilnej. Jak zapewne doskonale wiecie, wdrożenie każdej nowości zajmuje Netflixowi „chwilę”, a więc spokojnie zaczekajcie. Wkrótce życie stanie się prostsze.