Współpracując z ekspertami akademickimi, Royal Panda opracowało czteroczęściowy quiz, który mierzył inteligencję werbalną, logiczne rozumowanie, zdolności matematyczne i rozumowanie wizualne. Przed przystąpieniem do testów administratorzy poprosili respondentów o wypełnienie kwestionariusza demograficznego, aby określić ich preferencje dotyczące gier, komputerów i urządzeń mobilnych.

Wśród konsolowców najmądrzejsi byli użytkownicy PlayStation 4, ze średnim IQ 110,7. Użytkownicy Xbox One i Switch mieli średnio odpowiednio 103,8 i 101,3. Jednak ze wszystkich platform gracze PC, wygrali ze średnim IQ 112,3. Najsłabszy wynik osiągnęli gracze mobilni, uzyskując wynik 99,4.