Wzrost Chrome z 6,4% do 10,8% odebrał niewielki kęs Microsoftowi. Udział w rynku giganta z Redmond to 80,5% (dane z 2019 roku).

Warto przy okazji zauważyć, że rok 2020 był daleki od typowego, jeśli chodzi o sprzedaż komputerów PC. Wzrosła ona gwałtownie wraz z ogłoszeniem pandemii i zepchnięciem ludzi do pracy i nauki w domach. Chromebooki przypadły do gustu głównie ludziom, szukającym sprzętu do zastosowań rozrywkowych.

Drugim powodem zwiększonego zainteresowania Chrome OS były obniżki cen na komputery z tym systemem. Wiele szkół w USA skorzystało z dużych rabatów oferowanych nauczycielom na Chromebooki. Niedrogie Chromebooki były też często wypożyczane dzieciom, które nie posiadały własnych komputerów.

W Polskich szkołach również pojawiały się komputery, które użyczono uczniom i nauczycielom. W przypadku naszej oświaty skorzystała ona z oferty z systemem Windows, gdyż dominuje model nauczania zdalnego, oparty o MS Teams.