Jak zauważają specjaliści, gospodarka chińska wyszła poraniona po pierwszej fali koronawirusa, ale szybko stanęła na nogi, ugruntowała swoją pozycję w Azji, a następnie zaczęła z sukcesami ścigać się z największymi światowymi potęgami. Wskaźnik innowacyjności sektora technologicznego w Chinach rośnie w ogromnym tempie.

Jak wynika z rocznego raportu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, w 2020 roku zgłoszono rekordową liczbę 275900 patentów międzynarodowych, co oznacza czteroprocentowy wzrost w stosunku do 2019 r.

 

Warto zauważyć, że zgłoszenia w 2020 r. odzwierciedlały głównie innowacje i wynalazki dokonane przed pandemią, ponieważ przed jej rozpoczęciem wnioski trafiały do systemu po około roku.

Złożony system rejestracji patentów międzynarodowych Światowej Organizacji Własności Intelektualnej obejmuje wiele kategorii. W głównej kategorii — Traktat o współpracy patentowej, czyli PCT — Chiny są na szczycie rankingu z 68 720 zgłoszeniami.

W 2000 roku Chiny dokonały zaledwie 782 międzynarodowych zgłoszeń patentowych, a więc skok jest naprawdę ogromny.