Proponowany plan krótszego tygodnia pracy, wywołany pandemią koronawirusa, będzie miał na celu zwiększenie zatrudnienia i produktywności w godzinach pracy.

Pilotażowy program, który został zaproponowany przez Más País, małą lewicową partię polityczną, został już zaakceptowany przez rząd Hiszpanii.

Przewodniczący partii, Iñigo Errejón, ogłosił tę wiadomość na Twitterze na początku roku, pisząc:

- Zrobiliśmy to! Uzgodniliśmy z rządem promowanie projektu pilotażowego mającego na celu redukcję godzin pracy. Fundusze europejskie powinny również służyć reorientacji gospodarki w kierunku poprawy zdrowia, ochrony środowiska i zwiększenia produktywności.

Jedno z badań przeprowadzonych w 2019 r. Przez Kongres Związków Zawodowych wykazało, że osoby w krajach o krótszych tygodniach pracy są bardziej produktywne. Na przykład pracownicy w Danii, gdzie tydzień pracy jest najkrótszy w Europie, są o 23,5% bardziej produktywni niż w Wielkiej Brytanii.

Pod koniec 2020 roku w Hiszpanii stopa bezrobocia wynosiła 16,13% i była jedną z najwyższych w Unii Europejskiej.

Na koniec pozostaje pytanie, kiedy takie rozwiązania zobaczymy w Polsce...