Już w zeszłym roku, czyli zanim rozpoczęto akcję masowego szczepienia, eksperci spodziewali się, że osoby z osłabionym układem odpornościowym będą słabiej chronione. Wiadomo już, że wirus może powodować poważniejsze choroby i przeżyć znacznie dłużej u osób z obniżoną odpornością, dzięki słabszej odpowiedzi immunologicznej generowanej przeciwko niemu. Ta sama słaba odpowiedź immunologiczna może również sprawić, że osoby z obniżoną odpornością będą bardziej podatne na ponowne zakażenie, co uważa się za rzadkie zjawisko u większości ludzi.

Przeprowadzone na początku tego miesiąca badanie obejmujące setki biorców przeszczepów narządów wykazało, że tylko 15% wytwarza przeciwciała przeciwko koronawirusowi wkrótce po pierwszej dawce szczepionki mRNA. Przy drugiej dawce tylko 54%. Przeciwciała nie są oczywiście jedynym wskaźnikiem odporności, ale wiele innych badań wykazało, że ogromna większość ludzi po zakażeniu lub szczepieniu wytwarza przeciwciała i ma silną odporność, więc wyniki były jednak niepokojące.

Biorcy narządów i osoby z chorobami takimi jak niektóre nowotwory muszą przyjmować leki obniżające odporność lub poddawani są terapiom (naświetlanie), które sztucznie osłabiają ich układ odpornościowy.

Jednak są też ludzie, którzy rodzą się z niedoborami odporności lub rozwijają się w nich niedobory odporności, które również osłabiają zdolność organizmu do wytworzenia skutecznej odpowiedzi immunologicznej na infekcję lub szczepienie.

Dla przykładu-uważa się, że około 10 milionów Amerykanów ma w jakiś sposób obniżoną odporność, co stawia ich w grupie podwyższonego ryzyka wystąpienia ciężkiego COVID-19 nawet po szczepieniu.

Jest możliwe, że zastrzyki przypominające mogą poprawić wyniki u osób z obniżoną odpornością. Wielu ekspertów krytykuje złagodzone wytyczne dotyczące noszenia masek za zaniedbanie wpływu, jaki mogą mieć na osoby z obniżoną odpornością.

Ich zdaniem brak jasnego sposobu na odróżnienie osób zaszczepionych od niezaszczepionych prawdopodobnie doprowadzi do tego, że niektórzy ludzie zdejmą maski, gdy nie powinni tego robić, co może stanowić zagrożenie dla osób niezaszczepionych i osób zaszczepionych, ale z obniżoną odpornością.

Źródło: JAMA NetworkWashington Post