W badaniu przeprowadzonym na zlecenie firmy oświetleniowej LED (za pośrednictwem ZDNet) zapytano 1000 Amerykanów, ile z ich 40-godzinnego tygodnia pracy spędzają, faktycznie pracując.

Większość badanych (41,9%) stwierdziła, że każdego dnia spędza 4-6 godzin skupiając się na pracy, podczas gdy 34,1% określiło tę liczbę na 7+ godzin. Jednak nie wszyscy są tak oddani: 21,3% koncentruje się na pracy tylko przez 1-3 godziny dziennie, 2,5% spędza mniej niż godzinę na swojej pracy, a 0,2% w ogóle nie koncentruje się na pracy.

Mimo że 76% procent respondentów spędza więcej niż cztery godziny dziennie, poświęcając się pracy, 40% uczestników stwierdziło, że spędzają cztery lub więcej godzin z dala od swoich komputerów.

Co oni robili w tym czasie? Ponad połowa (60%) ucinała drzemkę, 42% było na randce, a 41% uprawiało seks. Prawie połowa stwierdziła, że wypiła alkohol, a ponad trzy czwarte zrobiło zakupy w Internecie.

Seks, zakupy i popijanie w godzinach pracy, niosą ze sobą rozmaite konsekwencje. Połowa respondentów spóźniła się na spotkanie z powodu czynności niezwiązanych z pracą, 44% otrzymało reprymendę, a 39% zostało zwolnionych za swoje czyny. Co ciekawe, aż 45,3% osób stwierdziło, że pracowało dla innej firmy podczas wykonywania swoich etatowych obowiązków.

Badanie pokazuje, że niektórzy ludzie, którzy nagle zaczęli pracować w domu, mieli i mają gigantyczne problemy z utrzymaniem samodyscypliny, sumiennym wykonywaniem swoich obowiązków i profesjonalnym podejściem do powierzonych zadań. Niewątpliwie była to ciężka lekcja dla tych 39% osób, które straciły pracę z powodu wykonywania czynności, których (miejmy nadzieję) unikaliby w biurze.