Aplikacja umożliwia także członkom we wszystkich 27 krajach przechowywanie oficjalnych dokumentów, takich jak prawo jazdy, oraz dostęp do różnych usług prywatnych i publicznych za pomocą jednego identyfikatora internetowego.

Do tej pory poszczególne państwa członkowskie UE wydawały własne cyfrowe identyfikatory, ale nie wszystkie są kompatybilne, a ich wykorzystanie jest stosunkowo niskie w zaledwie 19 krajach. W związku z pandemią, która zmusza wielu ludzi do korzystania z internetu, UE będzie promować ideę ogólnokrajowego identyfikatora jako sposobu na łatwiejszy dostęp do usług publicznych i prywatnych.

Użytkownicy będą podobno mogli otworzyć aplikację za pomocą skanowania odcisków palców lub siatkówki, chociaż ostateczne szczegóły nie zostały jeszcze podane. Portfel cyfrowy nie będzie obowiązkowy, ale rzekomo zapewni obywatelom większe bezpieczeństwo cyfrowe i elastyczność.

Aby chronić prywatność, UE uniemożliwi firmom wykorzystywanie danych zebranych z identyfikatorów do celów marketingowych i innych działań handlowych.

Według źródeł FT proces byłby „prosty, bezpieczny i chroniłby ludzi w Internecie". UE planuje wdrożyć nowy system za około rok.