Propozycje Komisji Europejskiej (KE) przedstawione w tym tygodniu mają na celu ochronę obywateli UE i systemu finansowego UE poprzez egzekwowanie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu (CFT). Dzięki pakietowi wniosków KE ma nadzieję wykryć i przerwać działalność przestępczą i finansowanie terroryzmu.

Na pakiet KE składają się cztery propozycje: utworzenie nowego unijnego organu ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, wdrożenie nowych zasad mających wpływ na obszary Customer Due Diligence i Beneficial Owner, aktualizacja obowiązującej dyrektywy 2015/849/UE o nowe przepisy dotyczące krajowych organów nadzoru i analityki finansowej Jednostki w państwach członkowskich oraz zmiana rozporządzenia z 2015 r. w sprawie transferów środków w celu śledzenia transferów aktywów kryptograficznych.

Większość z tych propozycji jest skierowana do dużych firm, ale niektóre wpływają również na ogół społeczeństwa, które posiada aktywa kryptograficzne.

Zgodnie z nową propozycją KE usługodawcy będą zobowiązani do zachowania należytej staranności wobec swoich klientów. Ponadto zagwarantuje, że wszystkie transfery będą w pełni identyfikowalne, od źródła do przeznaczenia, zapobiegając „możliwemu wykorzystaniu do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu".

W przypadku zatwierdzenia, dostawcy usług kryptograficznych obsługujący transfery aktywów lub tradycyjne przelewy bankowe zapewnią, że towarzyszyć im będzie imię i nazwisko zleceniodawcy, numer konta zleceniodawcy, adres zleceniodawcy, numer dokumentu osobistego, identyfikator klienta lub data i miejsce urodzenia, imię i nazwisko beneficjent, numer rachunku beneficjenta oraz miejsce, w którym rachunki istnieją.

Zanim propozycja stanie się prawem, musi zostać zaakceptowana przez Parlament Europejski i państwa członkowskie UE. Nie wiadomo, kiedy partie będą głosować w tej sprawie, ponieważ proces ten może potrwać nawet dwa lata.