Czy wiesz, że:

- Watykan jest najmniejszym państwem świata pod względem powierzchni 0,44 km2 oraz liczby mieszkańców 825 osób (dane na 2019 r).

- W państwie Watykan nie ma więzień, szpitali oraz ambasad i konsulatów państw zewnętrznych.

- W zawiązku z tym, że w Watykanie nie ma szpitali, istnieje niewielka szansa urodzenia się w tym kraju. Obywatelstwo przyznawane jest tylko osobom pracującym na jego terytorium. Z podobnych przywilejów korzystają tamtejsi duchowni.

- Wysoka wartość historyczna i kulturowa oraz miliony turystów odwiedzających rokrocznie Watykan sprawiły, że został on – jako jedyne państwo na świecie – w całości wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

- Ponieważ Watykan nie posiada wpływów podatkowych, generuje 90 procent swoich dochodów z opłat za wstęp do muzeów, sprzedaży pamiątek oraz datków od wiernych.