Integracja jest już dostępna, ale ponieważ wciąż jest to wczesna wersja tej opcji, to przytrafiają się błędy. Ich wyeliminowanie jest jedynie kwestią czasu.

Wczoraj ogłoszono partnerstwo Spotify i Signify, czyli firmy odpowiedzialnej za linię Philips Hue. Tym razem magia odbywa się po bezpośrednim połączeniu Signify ze Spotify, a cały proces został zdecydowanie uproszczony.

Aby skorzystać z tej integracji, musisz spełnić pewne wymagania. Większość z nich jest oczywista, a użytkownicy powinni już je mieć, na przykład urządzenie audio, aplikacje i konta Spotify i Philips Hue oraz światła z możliwością obsługi kolorów Philips Hue. Jednak będziesz potrzebować także mostka Hue, bo bez niego akcja się nie powiedzie.