Czy wiesz, że:

- Najczęściej przywoływana hipoteza wywodzi nazwę Warmii od pruskiego (wymarły język bałtyckich Prusów) słowa wormyan, „czerwony". Warmia oznacza zatem „czerwoną krainę". Prawdopodobnie nazwa związana jest z faktem, iż we wczesnym średniowieczu war-

mińskie pobrzeża Zalewu Wiślanego były obszarem pozyskiwania larw czerwców lub że Skandynawowie poprzez Warmię importowali ten ceniony przez nich barwnik z Europy środkowo-wschodniej.

- 21 sierpnia 1811 w Reszlu (na terenie obecnego województwa warmińsko-mazurskiego miał miejsce ostatni w Europie przypadek spalenia czarownicy na stosie. Ofiarą była Barbara Zdunk. Oskarżano ją nie tylko o czary, ale również o podpalenie.

- Z 18 zrealizowanych odcinków Stawki większej niż życie aż 5 nakręcono w największym mieście Warmii, czyli w Olsztynie.

- Najwyższym obiektem budowlanym w Polsce jest maszt radiowotelewizyjny wzniesiony w Olsztynie (wysokość: 358,55 m).