Kongres USA zaproponował przepisy, które obowiązywałyby firmy internetowe do zamieszczania na swoich stronach internetowych podsumowań warunków świadczenia usług, napisanych konkretnym i prostym językiem. Projekt nosi nazwę: „Ustawa o oznaczaniu, projektowaniu i czytelności warunków świadczenia usług". Jest ona mocno promowana przez Lori Trahan, senatora Billa Cassidy'ego i senatora Bena Raya Lujána.

Trahan twierdzi, że proponowana ustawa ułatwi konsumentom ocenę warunków prawnie wiążących umów dotyczących stron internetowych i usług, z których korzystają. Badanie z 2017 roku wykazało, że 91 procent konsumentów zgadza się na umowy o świadczenie usług bez czytania ich, ponieważ są one zbyt długie i wypełnione legalizmem. W innym badaniu z 2008 roku ujawniono, że przeczytanie wszystkich warunków świadczenia usług i innych dokumentów prawnych, na które zgadzają się ludzie w serwisach online, zajęłoby średnio 76 dni roboczych.

- Chcemy, żeby firmy były zobowiązane do dostarczania łatwego do zrozumienia podsumowania ich warunków. Tak powinno być od bardzo dawna. - powiedział senator Bill Cassidy.

Zestawienia podsumowujące zapewnią konsumentom przejrzystość w zakresie gromadzenia danych oraz sposobu ich wykorzystywania lub udostępniania. Musi zawierać również informacje o tym, czy użytkownicy mogą usunąć swoje dane osobowe i jak to zrobić. Innym istotnym szczegółem zawartym w podsumowaniu jest to, czy umowa wymaga od użytkownika zrzeczenia się praw do ich treści lub środków prawnych, takich jak arbitraż lub pozwy zbiorowe.

Prawo będzie również wymagać, aby podsumowania były czytelne dla maszyn i używały języków znaczników, takich jak XML, aby badacze i inne osoby trzecie mogły je łatwo przeanalizować w celu zapewnienia odpowiedzialności. Główną agencją egzekucyjną będzie Federalna Komisja Handlu. Jednak stanowi prokuratorzy generalni mogą wnieść powództwo przeciwko firmom do Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych, jeśli stwierdzą, że firma naruszyła ustawę w ich stanach.