Zgodnie z obowiązującymi umowami Meta może przetwarzać dane swoich europejskich użytkowników w Stanach Zjednoczonych, ale zasady dotyczące przesyłania danych są sprawdzane przez Unię Europejską i mogą ulec zmianie.

Tarcza Prywatności UE-USA była ramą, która regulowała transatlantycką wymianę danych osobowych i umożliwiała firmom amerykańskim łatwiejsze otrzymywanie danych osobowych podmiotów z UE zgodnie z unijnymi przepisami dotyczącymi prywatności. Jednak Europejski Trybunał Sprawiedliwości uznał umowę za nieważną w lipcu 2020 r., jednocześnie nie zatrzymując przekazywania danych w trakcie opracowywania nowych ram.

Podczas swojego rocznego raportu dyrektor generalny Meta, Mark Zuckerberg, ostrzegł, że jeśli nowe ramy, które były opracowywane, nie pozwolą już firmie na korzystanie z obecnych umów modelowych lub podobnej alternatywy, „prawdopodobnie" nie będzie już w stanie dostarczać swoich produktów i usług obszaru Unii Europejskiej.

Meta podkreśliła, że jej zdolność do udostępniania danych między krajami i regionami ma kluczowe znaczenie dla utrzymania działania usług i reklamy ukierunkowanej.

Jak podkreślają przedstawiciele Meta, brak bezpiecznych i legalnych międzynarodowych transferów danych zaszkodziłby gospodarce i utrudniłby rozwój firm opartych na danych w UE. Wpływ takich zmian odczułyby duże i małe firmy w wielu sektorach. W najgorszym przypadku może to oznaczać, że np. mały start-up technologiczny w Niemczech nie byłby już w stanie korzystać z oferty dostawcy usług w chmurze z siedzibą w USA.

„Podczas gdy decydenci pracują nad zrównoważonym, długoterminowym rozwiązaniem, wzywamy organy regulacyjne do przyjęcia proporcjonalnego i pragmatycznego podejścia w celu zminimalizowania zakłóceń dla wielu tysięcy firm, które, podobnie jak Facebook, w dobrej wierze polegają na tych mechanizmach w celu przesyłania danych w bezpieczny i pewny sposób". – czytamy w jednym z oświadczeń Facebooka.

Przy okazji pojawia się wiele zapewnień, że co prawda Meta nie ma intencji, żeby wycofywać się z Europy, ale może zostać do tego zmuszona: „Nie mamy absolutnie żadnego pragnienia i planów wycofania się z Europy, ale prosta rzeczywistość jest taka, że ??Meta i wiele innych firm, organizacji i usług polega na transferze danych między UE a USA w celu świadczenia usług globalnych".

Około 309 milionów ludzi w Europie korzysta na co dzień z Facebooka, podczas gdy Instagram ma na Starym Kontynencie około 294,4 miliona użytkowników.