Program jest organizowany przez Stan Nowy Jork we współpracy z izraelskim startupem technologicznym Intuition Robotics. Głównym produktem tego ostatniego jest ElliQ, robot „pomocnik", którego zadaniem jest zapobieganie samotności wśród osób starszych. Robot aktywowany głosem nie wykonuje zadań fizycznych, ale raczej stara się utrzymywać osoby starsze w kontakcie z ich rodzinami i społecznościami, jednocześnie monitorując zdrowie swoich podopiecznych.

Do osób w podeszłym wieku trafi łącznie 800 robotów ElliQ. Urzędnicy zapewniają, że jest to jeden z nieustających wysiłków na rzecz „walki z izolacją społeczną i wspierania starzenia się we własnych domach". Osoby, które na co dzień nie korzystają z pomocy domów opieki społecznej, zawsze były bardziej narażone na izolację z powodu zmniejszonej mobilności i wieku. Pojawienie się pandemii jeszcze pogłębiło ten problem, gdyż pojawiły się powszechne zalecenia dotyczące pozostania w domu i ograniczenia interakcji twarzą w twarz. W Stanach Zjednoczonych odsetek osób w podeszłym wieku, mieszkających samodzielnie jest zdecydowanie wyższy nić gdziekolwiek indziej na świecie.

ElliQ ma na celu złagodzenie tego problemu, delikatnie przypominając swoim ludzkim towarzyszom, aby dzwonili do bliskich. Estetyczny robot stołowy wygląda prawie jak lampa i stoi na płaskiej podstawie, do której przymocowany jest również głośnik i prosty tablet. Osoby starsze mogą używać tabletu do prowadzenia wideorozmów z rodziną, wysyłania wiadomości tekstowych i zdjęć oraz uczestniczenia w programach ćwiczeń. ElliQ może również prezentować towarzyszom wiadomości, pogodę, muzykę, gry i inne informacje lub opcje rozrywki.

Robot pomocnik dla osób w podeszłym wieku

Robot wykorzystuje codzienne kontrole i regularne oceny, pomagające oceniać zdrowie psychiczne i fizyczne ludzi, którymi się opiekuje. Takie dane mogą być udostępniane za ich zgodą bliskim lub innym zaufanym osobom.

Zdaniem urzędników, wbrew temu, co się powszechnie sądzi, starsze osoby spokojnie przyjmują i przyswajają technologię, zwłaszcza kiedy wiedzą, że może naprawdę być im pomocna. Z kolei robot ElliQ jest potężnym uzupełnieniem tradycyjnych form interakcji społecznych i wsparcia ze strony profesjonalnych lub rodzinnych opiekunów.

Także proces wdrożenia i adaptacji robotycznego pomocnika odbywa się na spokojnie, po analizie potrzeb i stanu przyszłego podopiecznego. Jeśli tylko spełnione są wszelkie niezbędne kryteria, zapewnia starszym osobom Intuition Robotics instalację i niezbędne szkolenie.