Oczekuje się, że fuzja, która podlega zatwierdzeniu przez organy regulacyjne i akcjonariuszy Eutelsat, zostanie sfinalizowana do połowy 2023 roku. Powstała w ten sposób spółka będzie warta 3,4 miliarda dolarów. Akcjonariusze OneWeb i Eutelsat będą właścicielami połowy akcji połączonych firm.

Eutelsat dysponuje flotą 36 satelitów na orbicie geostacjonarnej. Zostaną one połączone z klastrem OneWeb satelitów na niskiej orbicie okołoziemskiej, które mogą zapewnić dostęp do Internetu z nieba. OneWeb ma obecnie 428 satelitów na orbicie z planowanych 648 w swojej sieci pierwszej generacji.

OneWeb i Eutelsat spodziewają się, że w roku podatkowym 2022-23 łączne przychody wyniosą 1,2 miliarda euro (1,56 miliarda dolarów). Przewodniczący Eutelsat Dominique D’Hinnin i dyrektor generalna Eva Berneke pozostaną na tych stanowiskach w połączonym podmiocie. Z kolei inwestor OneWeb — Sunil Bharti Mittal zostanie współprzewodniczącym.

OneWeb i Eutelsat łączą siły, żeby rywalizować ze Starlink

Fuzja nastąpiła po tym, jak OneWeb poniósł porażkę, starając się zostać realnym konkurentem Starlink i projektu Kuiper firmy Amazon. OneWeb złożył wniosek o ogłoszenie upadłości w marcu 2020 roku, szukając nabywcy. Rząd Wielkiej Brytanii i Bharti Global firmy Mittal zapłacili po 500 milionów dolarów za 45-procentowy udział w OneWeb. Na początku 2021 roku firma uzyskała dodatkowe finansowanie na wystrzelenie setek satelitów.

Niedawno OneWeb znalazł się w ogniu krzyżowym między Rosją a Zachodem po inwazji tej pierwszej na Ukrainę. Sankcje Wielkiej Brytanii sprawiły, że Rosja zablokowała proces wystrzeliwania satelitów OneWeb — zażądała od Wielkiej Brytanii sprzedaży swoich udziałów w OneWeb i zapewniła, że po przejęciu satelity nie będą wykorzystywane do celów wojskowych. OneWeb ostatecznie zwrócił się do swojego rywala SpaceX o wystrzelenie pozostałych satelitów pierwszej generacji.

Po fuzji Wielka Brytania zachowa „specjalny udział" w OneWeb oraz wyłączne prawa do firmy. Dają one rządowi znaczący wpływ na kontrolę bezpieczeństwa narodowego nad siecią i prawa weta wobec niektórych decyzji, takich jak choćby lokalizacja siedziby OneWeb.