Sąd federalny odmówił usunięcia organizacji Visa z pozwu dotyczącego MindGeek, czyli spółki-matki popularnego serwisu dla dorosłych Pornhub, a mówiąc precyzyjniej udostępniania filmów pornograficznych z udziałem nieletnich. Sędzia Cormac Carney w swojej decyzji uzasadnia, że Visa odmówiła zerwania stosunków z MindGeek, chociaż miała świadomość, że na Pornhub oraz innych należących do firmy stronach z filmami dla dorosłych, dystrybuowano dziecięcą pornografię.

Visa odpowie za przetwarzanie płatności za dziecięce porno na Pornhub

Jeśli Visa wiedziała, że ??na stronach MindGeek występuje znaczna ilość pornografii dziecięcej, co sąd musi uznać w tym momencie za prawdę, to wiedziała też, że bierze udział w monetyzacji pornografii dziecięcej, przenosząc pieniądze od reklamodawców do MindGeek za reklamy odtwarzane obok pornografii dziecięcej

Mowa o pozwie złożonym przez kobietę, której nieletnie filmy zostały opublikowane w serwisie Pornhub bez jej zgody. Co na to Visa? Od początku sprawy argumentuje, że ??jest „niewłaściwym pozwanym" w tej sprawie, bo nie toleruje nielegalnej działalności i jak podkreśla jej rzecznik w oświadczeniu dla Variety, potępia handel seksualny, wykorzystywanie seksualne i wykorzystywanie seksualne dzieci jako sprzeczne z ich wartościami i celem jako firmy.

Tym samym Visa uznaje orzeczenie przedprocesowe za rozczarowujące, ale nie da się ukryć, że firma powinna mieć świadomość tego, co dzieje się regularnie w serwisie Pornhub i innych należących do MindGeek. Pomimo stosowanych środków zaradczych, regularnie słyszymy przecież o filmach publikowanych tam bez zgody uczestników czy też z udziałem osób nieletnich.

W 2020 roku MindGeek zablokował możliwość publikowania filmów przez osoby niezweryfikowane (weryfikacja wymaga przedłożenia dowodu osobistego) i w efekcie usunął miliony materiałów wideo, ale najwyraźniej wciąż ma problemy z moderacją - nie bez przyczyny w czerwcu ze stanowisk w firmie zrezygnowali zarówno CEO, jak i COO, a firma zwolniła też nieokreśloną liczbę pracowników.