Google odwołało się do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, ale ten potwierdził decyzję Komisji Europejskiej, organu wykonawczego UE i podtrzymał nałożoną na Google karę w wysokości ponad 4 miliardów euro za zdławienie konkurencji poprzez dominację Androida.

Sąd nałożył na Google karę w wysokości 4,125 miliarda euro, czyli nieco mniej niż pierwotna kara w wysokości 4,34 miliarda euro. Jak stwierdził sąd, kwota różni się nieco, ponieważ ma pod pewnymi względami inną opinię niż komisja. Warto przypomnieć, że najnowsza grzywna jest jedną z trzech kar antymonopolowych o łącznej wartości ponad 8 miliardów dolarów, którymi Komisja Europejska nałożyła na Google w latach 2017-2019.

Google zapłaci najwyższą grzywnę antymonopolową w dziejach Unii Europejskiej

W swojej pierwotnej decyzji komisja stwierdziła, że praktyki Google ograniczają konkurencję i ograniczają wybór dla konsumentów. Komisja w swojej decyzji z 2018 r. uznała, że Google wykorzystał Androida do umocnienia swojej dominacji w wyszukiwaniu internetowym poprzez płatności na rzecz dużych producentów i operatorów sieci komórkowych.

Ustalono, że Google złamał przepisy UE, wymagając od producentów smartfonów instalacji określonego pakietu aplikacji i uniemożliwił im sprzedaż urządzeń ze zmienionymi wersjami Androida.

Pakiet zawierał 11 aplikacji, w tym YouTube, Mapy i Gmail, ale regulatorzy skupili się na trzech, które miały największy udział w rynku: wyszukiwarce Google, Chrome i sklepie Play.

Google oświadczyło, że działa podobnie jak inne firmy i że takie płatności i umowy pomagają utrzymać Androida jako otwarty system operacyjny. Skrytykowało także decyzję UE jako niezgodną z ekonomiczną rzeczywistością platform mobilnych.

Android przyniósł wszystkim większą różnorodność i wspiera tysiące odnoszących sukcesy firm w Europie i na całym świecie – powiedział rzecznik Google.

Teraz na celowniku unijnego organu nadzoru antymonopolowego znajduje się Apple. Mimo że sąd zgodził się z oceną Komisji, że producent iPhone'a nie mógł wywierać presji konkurencyjnej na Androida, to regulator prowadzi odrębne dochodzenie w sprawie praktyk biznesowych Apple na rynku strumieniowego przesyłania muzyki i twierdzi, że Apple stało się tam monopolistą.