Dwie firmy z Wielkiej Brytanii walczą o kontrakt, który pozwoli zwycięzcy na prowadzenie aktywnego sprzątania kosmicznych śmieci w imieniu Brytyjskiej Agencji Kosmicznej (UKSA).

Na początku roku firmy otrzymały łącznie 4 miliony funtów na zaprojektowanie misji, w której co najmniej dwa fragmenty śmieci kosmicznych są usuwane z niskiej orbity okołoziemskiej (LEO). Ma to być demonstracja możliwości wdrożenia systemu zdolnego do działania bez przerw i długoterminowo.

Pierwsza z rywalizujących o kontrakt firm – ma do dyspozycji prototyp satelity o nazwie Astroscale-Japan (ADRAS-J), który identyfikuje kosmiczne śmieci w LEO za pomocą LIDAR-u. Dane obserwacyjne, które ADRAS-J uzyskuje podczas pierwszej fazy misji badawczej, pomogą Astroscale określić, które szczątki wymagają odzyskania, a które są kandydatami do usług przedłużania życia obiektów w kosmosie, które również planuje wdrożyć. Jeśli Astroscale wygra kontrakt, jego statek kosmiczny użyje masywnego ramienia robota do wychwytywania zbędnych odpadów z orbity.

ClearSpace stosuje nieco inne podejście. Zamiast używać jednego ramienia, kosmiczna śmieciarka ClearSpace użyje wielu ramion do „przytulania" emerytowanych satelitów i przyciągania ich do wewnątrz. Podobnie jak Astroscale, ClearSpace planuje również uruchomienie usługi, która będzie przechwytywać i naprawiać uszkodzone satelity bez opuszczania orbity.

Śmieciarki do przechwytywania niedziałających satelitów

Tradycyjnie operacje te są wykonywane przez astronautów, ale misje te wymagają dużych zasobów. Misje kierowane przez statki kosmiczne idealnie wykonują tę samą pracę, ale bezzałogowo, a możliwe, że z czasem też automatycznie.

Astroscale i ClearSpace planują zademonstrować swoją technologię do października 2023 r. Rozwiązania obu firm muszą być co najmniej opcjonalnie autonomiczne, jeśli mają rozwiązać stale rosnący kryzys śmieci kosmicznych, który według UKSA obejmuje obecnie ponad 130 milionów szczątków. Po zakończeniu fazy demonstracyjnej UKSA przyzna jednej firmie kontrakt na wykonanie pierwszej narodowej misji usuwania śmieci kosmicznych w 2026 roku.