Sztuczna inteligencja stała się ważnym zasobem w społeczności komputerowej i naukowej. Oprogramowanie SI umożliwia zespołom badawczym opracowywanie modeli komputerowych dla wszelkiego rodzaju działań analitycznych. Narzędzia te przyspieszają proces zrozumienia otaczającego nas świata przyrody i przewidywania wielu ogromnych zjawisk, które niegdyś były dla ludzkości tajemnicą. Ostatnio uczniowie zaczęli wykorzystywać narzędzia sztucznej inteligencji do pisania dla nich wypracowań.

Takie podejście znacznie skraca czas potrzebny uczniowi do napisania wypracowania. Można powiedzieć, że na ogół wszystko sprowadza się do wprowadzenia kilku podstawowych definicji lub słów kluczowych, a sztuczna inteligencja zajmie się resztą.

Zmieniło to sposób, w jaki wielu uczniów postrzega i radzi sobie z zadaniami szkolnymi. W pewnym sensie rozpowszechnienie sztucznej inteligencji poprawiło doświadczenia wielu uczniów. Odciąża to ucznia, który w przeszłości nie odnosił większych sukcesów w pisaniu zadań, i pozwala mu skoncentrować się na innych elementach edukacji, aby poprawić swoje ogólne wyniki. Istnieją jednak pewne obawy etyczne, które pojawiają się w wyniku wykorzystania sztucznej inteligencji w ten sposób.

Wyniki pracy sztucznej inteligencji stały się prawie nie do odróżnienia od wysiłku człowieka.

W ciągu ostatnich kilku lat wykorzystanie procesów sztucznej inteligencji do poprawy wyników różnych przedsięwzięć stało się głównym nurtem. The New York Times donosi, że sztuka tworzona za pomocą technik sztucznej inteligencji często dorównuje umiejętnościom i głębokiej wiedzy, które człowiek może zdobyć tylko po latach technicznych studiów i precyzyjnych ćwiczeń.

Świat, w którym żyjemy, zmienia się błyskawicznie, a wraz z tym technologie cyfrowe coraz mocniej przenikają nasze codzienne życie. I nie chodzi tu tylko o tworzenie wszelkiego rodzaju treści. Okazuje się, że uczniowie korzystają już z procesów sztucznej inteligencji, która pomaga im poprawić zarządzanie czasem i stopnie zarówno na poziomie college'u, jak i szkoły średniej.

Wykorzystanie sztucznej inteligencji do tworzenia wypracowań i esejów na studia jest wciąż czymś nowym, ale dzięki ciągłym ulepszeniom technologii różnica między wysokiej jakości esejem napisanym przez studenta a stworzonym przez program SI stała się prawie niewykrywalna. To sprawia, że profesorom szkół wyższych i nauczycielom szkół średnich coraz trudniej jest oceniać. Zidentyfikowanie, kiedy esej został napisany rzetelnie i kiedy zastosowano dodatkową pomoc, aby ukończyć projekt i być może poprawić wynikową ocenę bez tradycyjnego wysiłku, jest niezwykle trudne.

Z pewnością rozpowszechnienie łatwo dostępnych procesów sztucznej inteligencji dało niektórym uczniom niesprawiedliwą przewagę nad kolegami, którzy nie chcą bądź nie potrafią skorzystać ze zdobyczy technologii. Jednak z drugiej strony – czy takie podejście jest moralnie niepoprawne?

Nauczyciele z pewnością powiedzą, że jest to podręcznikowy przykład oszustwa, ale pojawiają się głosy, że znalezienie najkrótszej i najłatwiejszej drogi do rozwiązania dowolnego zadania, jest właśnie zadaniem powstającego oprogramowania i sprzętu. Pod tym względem użycie programu SI do napisania eseju jest innym rodzajem uczenia się, które może zapewnić coś o równej, a może nawet większej wartości, niż sama praca byłaby w stanie osiągnąć.

Jak widać, wszystko to jest naprawdę względne, ale ciekawie będzie przyglądać, do czego jeszcze zaprzęgana będzie sztuczna inteligencja i jak się będzie rozwijała ta technologia.