Rozrastające się centra danych sprawiają, że rozmaite organizacje są zmuszone zastanowić się nie tylko nad tym, gdzie je umieścić, ale także nad tym, jak wydajnie je zasilać i jak ograniczyć emisje.

W ostatnich latach zaczęliśmy umieszczać centra danych na pustyniach lub na środku oceanu. Pustynie są przyczyną niewielu klęsk żywiołowych zakłócających usługi i zwykle dostarczają dużej ilości energii słonecznej. Ocean, choćby jak w przypadku Microsoft Project Natick, pomaga utrzymać chłód w centrach danych. Jednak pustynne centra danych nadal zajmują dużo miejsca na lądzie, a żadne ziemskie centra danych nie są wolne od emisji.

Słowo kluczowe to oczywiście „ziemskie". Unia Europejska uważa, że ??może sprostać temu wyzwaniu, wysyłając centra danych w kosmos, i już pracuje nad przetestowaniem tej teorii w ramach wartego 2 miliony dolarów badania o nazwie ASCEND.

UE rozważa umieszczenie centrów danych w kosmosie

Zaawansowana chmura kosmiczna dla europejskiej zerowej emisji netto i suwerenności danych (ASCEND) jest pomysłem UE i Thales Alenia Space, europejskiej firmy lotniczej. Celem badania jest ocena możliwości umieszczenia stacji centrów danych na niskiej orbicie okołoziemskiej (LEO). Kosmiczne centra danych otrzymywałyby energię z elektrowni słonecznych o mocy kilkuset megawatów, a jedynym łączem z Ziemią byłyby łącza internetowe o dużej przepustowości. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, te pozaziemskie centra danych mogą uzupełnić lub zastąpić niektóre centra danych na lądzie.

Oczywiście nie wiemy, czy wszystko pójdzie dobrze. Najwyższym priorytetem ASCEND jest ustalenie, czy kosmiczne centra danych są rzeczywiście mniej emisyjne niż te na Ziemi, a wyniki tego badania mogą być rozczarowujące, gdy uwzględni się zasoby wymagane do ich uruchomienia.

Zgodnie z oświadczeniem Thales Kalenia, może to nawet obejmować opracowanie „przyjaznego dla klimatu, ciężkiego pojazdu nośnego wielokrotnego użytku". Wystrzelenie i utrzymanie takiej konfiguracji będą również bardzo kosztowne, a jeśli kosmiczne centra danych nie są tak przydatne jak ich ziemskie odpowiedniki, wysoki koszt wysłania ich do LEO może nie być tego warte.

Jeśli projekt ASCEND odniesie sukces, powstała technologia może przyczynić się do realizacji celu Europy, jakim jest osiągnięcie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 r. w ramach Zielonego Ładu.