Na hasło "maseczka" na znanym portalu zakupowym pojawia się ponad 150 tys. ofert. Mają różne ceny, wzory i... certyfikaty. Problem w tym, że podawane informacje na ich temat często sa niepełne, czy nawet nieprawdziwe, a niektóre firmy i osoby fizyczne, nadają tym produktom fałszywe certyfikaty. I nie dotyczy to tylko "januszy" biznesu, ale też i dużych, uznanych firm. Co ciekawe, znana sieć sklepów, reklamująca zakup maseczek w korzystnej cenie ze względu na rezygnację z zysku z ich sprzedaży, zapytana o certyfikację produktów, nie udzieliła odpowiedzi.

Europejska Federacja Bezpieczeństwa (European Safety Federation) przestrzega przed fałszywymi certyfikatami takich produktów, jak maski ochronne (typ FFP2 lub FFP3), okulary ochronne i osłony twarzy, rękawice i odzież ochronna.

Uwaga, dla każdego rodzaju produktu dokumenty zgodności z normami europejskimi są różne (dla przykładu: inne dla maseczki medycznej, inne dla chirurgicznej). W przypadku produktów importowanych spoza UE, importer musi się upewnić, że producent dokonał takiej oceny zgodnie z rozporządzeniem w sprawie Środków Ochrony Indywidualnej (UE) 2016/425.

Federacja wymienia również instytucje, czy certyfikaty, które nie powinny dotyczyć środków ochrony indywidualnej. Ich pojawienie się przy wymienionych produktach wskazuje na podanie fałszywej informacji o certyfikacji:

ICR Polska - nie jest jednostką notyfikowaną w zakresie środków ochrony indywidualnej (dotyczy innych produktów);

CELAB - nie jest jednostką notyfikowaną w zakresie środków ochrony indywidualnej (dotyczy innych produktów);

ISET (Instituto Servizi Europei Technologici) - na swojej stronie internetowej podaje listę fałszywych certyfikatów: http://www.iset-italia.eu/index/service/fal.html

ECM (Ente Certificazione Macchine) - ECM nie jest jednostką notyfikowaną w zakresie środków ochrony indywidualnej (dotyczy innych produktów);

NPS;

Amtre Veritas;

Kontrola i certyfikacja STS;

Testowanie i certyfikacja VIC;

BSI Test Limited;

ISP (UK Inspec International).

Chińskie certyfikaty nie są ważne

Europejska Federacja Bezpieczeństwa przypomina również, że certyfikaty wydane przez chińskie instytucje nie mogą być wymaganym dokumentem, ponieważ takie mogą zostać wydane tylko przez jednostkę notyfikowaną w zakresie danego środka ochrony indywidualnej. Zatem „certyfikaty” takich organizacji nie stanowią podstawy prawnej do oznakowania CE ani do wprowadzania takich produktów na rynek UE:

CIC (Shenzhen CIC Testing Technology);

Huaxun (certyfikat Shenzhen HX Detect);

ENC (East Notice Certification Service);

HTT (technologia Shenzhen HTT);

ITC (testy produktu Shenzhen ITC);

BTK (Guangzhou Bestek Testing Services);

Micez (Shanghai MICEZ Testing & Technical);

Huawin (Shenzhen Huawin Testing Certification);

LTT (Shengzhen LTT Testing Technology);

JZ-CERT (technologia sieciowa Yan Zheng w Szanghaju);

Testowanie technologii OCT;

ACT Testing Technology;

XW-CERT (usługa certyfikacji Shenzhen XinWei);

ATL (technologia testowania ATL Shenzhen);

TMC (TMC Testing Services (Shenzhen));

YouBest Testing Technology;

Technologia testowa Shenzhen Tian Hai.

Jak upewnić się, że certufikat maseczki jest dobry?

Co może zrobić konsument, żeby mieć pewność, że dokonuje zakupu certyfikowanego produktu? Należy odszukać nazwy certyfikacji. Jeżeli na dokumencie występuje napis: „weryfikacja zgodności”, „certyfikat”, „raport certyfikacyjny”, nie są to prawidłowe terminy, a zatem dokument z takim tytułem, nie jest ważnym certyfikatem. Należy również odszukać nazwę i numer jednostki notyfikowanej (powinny to być 4 cyfry). Aby upewnić się, że jednostka notyfikowana rzeczywiście występuje, można ją sprawdzić w bazie danych Nando: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm.

Ponadto, jeżeli adres wspomnianej „jednostki notyfikowanej” znajduje się poza UE, powinno to zwiększyć czujność, ponieważ wszystkie jednostki dla środków ochrony indywidualnej mają siedzibę w państwach członkowskich UE lub w kilku krajach, w których zawarto porozumienie o wzajemnym uznaniu certyfikacji, takich jak Norwegia, Szwajcaria lub Turcja.

Co ważne, może się zdarzyć, że mimo nieprawidłowej dokumentacji, dany produkt może zapewniać wskazaną ochronę. Jednak zawsze powinno podlegać to wymaganej przez Unię Europejską certyfikacji.