Zdrada jest pojęciem dość względnym, bo choć każdy definiuje ją podobnie, to już jej granice są wyznaczane w zupełnie różnych miejscach. Dla jednej osoby zdradą jest seks z osobą inną niż partner, a dla drugiej – już sam pocałunek.

O to, co jest, a co nie jest zdradą, zapytano 2066 dorosłych Brytyjczyków, co daje pewien obraz poglądów współczesnego społeczeństwa w Wielkiej Brytanii. I tak okazało się, że ogromna większość z nich jest zgodna co do tego, że seks z inną osobą niż partner to zdrada – uznało tak aż 91 procent ankietowanych. O wiele ciekawsze były odpowiedzi na pytania dotyczące innych intymnych kontaktów międzyludzkich.

Całowanie to nie zdrada

Tak przynajmniej uważa około połowa mężczyzn, którzy wzięli udział w ankiecie. O wiele mniej liberalne w tej kwestii okazały się kobiety – dla 73% z nich pocałunki z obcą osobą to przekroczenie granicy zdrady. Mniej więcej tak samo wyglądały proporcje odpowiedzi w pytaniu traktującym o cyberseks – dla co drugiego faceta brak kontaktu fizycznego oznacza brak zdrady.

Interesujących odpowiedzi udzielono w pytaniu o aplikacje randkowe. Zdaniem aż 40% ankietowanych samo przeglądanie profili innych użytkowników nosi znamiona zdrady. Cóż, można zatem uznać, że jednym z warunków niezbędnych do rozpoczęcia nowego, poważnego związku jest komisyjne usunięcie Tindera ze swojego telefonu.