Jak przetrwać, nie zasypiając? Rozwiązaniem może być najmniejszy na świecie odtwarzacz DVD. Z łatwością zmieści się pod pulpitem, pracuje bez ładowania przez 2,5 godziny, jest relatywnie niedrogi. *)

Cena: 149,95 USD

www.hammacher.com

*) interpelacje zostały zgłoszone: 10.11.2005 r. (Nowak) i 14.11.2005 r. (Woda)