Zebrała: Anna Andrzejczyk

Zdjęcia:  Agata Jakubowska, Shutterstock (montaż)

Czytaj też na Logo24 :